Các loại keo chụp bản in

Các loại keo chụp bản in lụa:

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại keo chụp bản in lụa ( in lưới)  nói chung và keo chụp bản cho ngành in vải nó riêng, với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành in vải, công ty Hoàng Gia xin giới thiệu tới các bạn đọc một số loại keo chụp bản trong ngành in lụa.

Keo chụp bản 101:

    Keo chụp bản 101 là dòng keo hệ nước nên thường dùng trong quá trình in hệ mực nước,  với các ưu điểm như không chứa kim loại nặng cadimi, an toàn, giá cả hợp lý, thân thiện với môi trường, chất lượng tốt, dễ sử dụng nên rất được khách hàng tin dùng. Keo chụp bản hệ nước 101 sau khi chụp bản, nêu sử dụng nước cứng bảng, có thể in được từ 20.000 đến 30.000 lần in mà không bị vỡ bảng in.

Keo chụp bản 106:

    Keo chụp bản 106 là loại keo chụp tram hệ nước nên thường dùng trong quá trình in hệ mực nước, đây là loại keo thường dùng để chụp tram, những bản in có loại chi tiết nhỏ, với các ưu điểm như không chứa kim loại nặng cadimi, an toàn, giá cả hợp lý, thân thiện với môi trường, chất lượng tốt, dễ sử dụng nên rất được khách hàng tin dùng. Với keo chụp bản hệ nước 106 sau khi chụp bản nếu sử dụng nước cứng bảng, có thể in được 30.000 đến 50,000 lần in mà không bị vỡ bản in. 

keo 106

Keo chụp bản plus 7000: 

    Keo chụp bản plus 7000  là loại lưởng tính nên thường được dùng trong quá trình in hệ mực nước, hệ mực gốc dầu, đây là loại keo thường dùng để chụp tram, những bản in có loại chi tiết nhỏ, với các ưu điểm như không chứa kim loại nặng cadimi, an toàn, giá cả hợp lý, thân thiện với môi trường, chất lượng tốt, dễ sử dụng nên rất được khách hàng tin dùng. Với keo chụp bản plus 7000 sau khi chụp bản nếu sử dụng nước cứng bảng, có thể in được 50.000 đến 60,000 lần in đối với hệ mực nước, 30.000 đến 50.000 lần in đối với hệ mực gốc dầu mà không bị làm vở bản in.

 

Keo chụp bản cao thành: 

  Keo chụp bản cao thanh thường dùng loại keo Tech – PL hay là 149, đây là 2 loại keo lưởng tính nên có thể sử dụng trong in hệ mực nước và in mực hệ gốc dầu, ưu điêm của loại keo này là dùng để in những sản phẩm in có yêu cầu mực in cao. Khi sử dụng một trong 2 loại keo trên rất  an toàn cho người sử dụng, giá cả hợp lý, thân thiện với môi trường, chất lượng tốt, dễ sử dụng nên rất được khách hàng tin dùng. Khi sử dụng 1 trong 2 loại keo trên, sau khi chụp bản nếu sử dụng nước cứng bảng, có thể in được 30.000 đến 50,000 lần in mà không bị vỡ bản in. 

0983458383